__________________________________

__________________________________

 

Kom med i 2016

__________________________________

 

__________________________________

 

Få flere indtryk

__________________________________

 

Velkommen!

 

På denne hjemmeside kan du orientere dig om jUNG zuSAMMEN og tilmelde dig det kommende kursus i sommeren 2016.

Følg blot linkene i menuen, eller klik dig direkte videre her: 

Deltag i jUNG zuSAMMEN 2016

Kurset i 2016

Årets temaer

Programmet

Indtryk fra tidligere kurser

Om at gå på højskole

Ofte stillede spørgsmål

Tak for i år

jUNG zuSAMMEN er slut for i år

Tak til alle, der har deltaget! De ideer, der blev udarbejdet på kurset er samlet i et idekatalog, der kan downloades her.

Idekatalogets forord kan læses nedenfor.

Nye ideer for grænselandets fremtid

Nye ideer for grænselandets fremtid. Det er ikke så lidt at love. Ikke desto mindre, er det netop det, projektet jUNG zuSAMMEN har sat sig for at levere, nu for tredje år i træk.

Kendere af grænselandet vil i den forbindelse formentlig understrege det gode dansk-tyske samarbejde, men også sætte fingeren på de forhindringer og udfordringer der ligger i at arbejde hen over en grænse, der adskiller to forskellige lande. Der er sprogbarrieren, kulturelle særegenheder i måden man gør tingene på, administrative forskelligheder, de forskellige retssystemerne osv.

Disse forskelligheder brydes ved grænsen. Men hvis bare man vover skridtet hen over grænsen, ligger der også et stort udviklingspotentiale i forskellighederne.

På den baggrund har jUNG zuSAMMEN inviteret unge mennesker fra Danmark og Tyskland til at lade sig inspirere af hinanden og i fællesskab udvikle ideer for fremtiden. Rammen er et to ugers kursus efter den danske højskoletradition, der har den frie tanke, fællesskab og dannelse som sine grundlæggende principper.

Kurset jUNG zuSAMMEN 2016 har således samlet 36 yderst engagerede, danske og tyske unge til et gensidigt kulturmøde på højskole i Danmark og Tyskland. Her er der blevet danset og festet, men der er også blevet arbejdet hårdt på opgaven med at bibringe nye ideer til grænselandet. En stor tak til alle deltagerne for indsatsen.

Den 11. august blev ideerne så fremlagt i et ungdomsparlament på Schackenborg Slot for et panel af danske og tyske politikere. Nærværende idekatalog samler de unges ideer og bærer dem videre, forhåbentligt ind i en fælles fremtid i det dansk-tyske grænseland.

Afslutningsvis skal der herfra lyde en stor tak til det politiske panel, MF’erne Christian Juhl (EL), Marie Krarup (DF) og Susanne Eilersen (DF), landdagspolitikerne Lars Harms (SSW), Torge Schmidt (Piraten) og Tobias von Pein (SPD), regionspolitikerne Hans Philip Tietje (V), Jens Møller (V) og Vibeke Syppli Enrum (EL) samt borgmestrene Henrik Frandsen (V), Tønder, Thomas Andresen (V), Aabenraa, Erik Seifen (SSW), Flensborg, Wilfried Bockholt, Niebüll, og Andreas Deidert, Leck.

Ligeledes gælder en stor tak til dem, der har støttet jUNG zuSAMMEN, Region Syddanmark, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, Toosbuys Fond og Schackenborg Fonden, samt projektpartnerne, Højskolen Østersøen og Nordsee Akademie, uden hvem projektet ikke havde været muligt.

Og så er der bare at sige, god læselyst!

Merlin Christophersen, projektleder på jUNG zuSAMMEN & Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen

 

 

              

 

Grænseforeningen               NORDSEE AKADEMIE Logo -noa -weiß               Høj Øster