Velkommen til jUNG zuSAMMEN

 

jUNG zuSAMMEN

jUNG zuSAMMEN er et internationalt højskoleophold, et fremtidsværksted og et kulturmøde i det dansk-tyske grænseland. Kurset har fundet sted i 2014, 2015 og 2016, hvor over 150 unge mellem 18 og 30 år har udarbejdet visioner for grænselandets fremtid og præsenteret dem i et ungdomsparlament i hhv. den Slesvig-Holstenske landdag og Schackenborg Slot. Kurset er blevet gennemført af Grænseforeningen i samarbejde med Højskolen Østersøen og Nordsee Akademie Heimvolkshochschule Leck og er blevet støttet af bl.a. Region Syddanmark og delstatsregeringen i Slesvig Holsten. Kurset er sat midlertidig i bero, men ideen lever videre.