Vision

jUNG zuSAMMENs grundlæggende vision er at bringe fremtidens grænselandsbeboere sammen, så de lærer hinanden at kende, sammen udvikler ideer for fremtiden, knytter venskaber og danner vigtige netværk. Projektet retter sig i sin didaktiske tilgang efter højskolelovens grundlæggende princip om folkeoplysning gennem uddannelse og fællesskab.

Udvikling af deltagerne

Således bidrager højskoletraditionen til, at deltagerne, både individuelt og som gruppe, videreudvikler sig inden for mange forskellige områder. Gennem kurset bliver deltagerne gjort bevidste om de muligheder, grænselandet tilbyder dem inden for områder som uddannelse, arbejde, fritid, livskvalitet mv., ligesom de også bliver gjort bevidste om deres eget potentiale og hvordan demokratiske processer fungerer. Deltagerne erfarer desuden, hvordan de selv kan bidrage til regionens udvikling, idet de i kurset arbejder politisk og udarbejder nye koncepter for kulturudveksling, arbejdsmarkedet samt uddannelses- og erhvervssamarbejdet.

Nedbrydning af barrierer

Kurset afspejler virkeligheden i grænselandet og synliggør således både det grænseoverskridende samarbejdes potentialer og udfordringer. F.eks. bliver hele kurset afholdt på grænselandets to sprog, dansk og tysk. Herigennem udvikles både deltagernes sprogforståelse og deres interkulturelle kompetence – dvs. deres egenskab til at kunne samarbejde konstruktivt på tværs af kulturforskelle. Denne proces understøttes i løbet af kurset også gennem målrettet undervisning i sprog- og kulturforståelse.

En region med potentiale og fremtid

Projektet bygger videre på de positive erfaringer fra jUNG zuSAMMEN 2014 og 2015. Disse projekter viste tydeligt, at de unge mennesker anser forskellene som en stor ressource, der gør grænselandet til et enestående område med et stort potentiale. jUNG zuSAMMEN 2014 og 2015 havde konkret en funktion som et udstillingsvindue, der skulle føre de unge mennesker regionens tilbud for øje. Derudover skabte projekterne grundlag for fremtidigt samarbejde, gennem venskaber og gennem dannelsen af professionelle netværk med regionale aktører.

jUNG zuSAMMEN i Landdagen i Kiel